Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 220196352 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 2.02 Strokovna monografija
Leto: 2005
Citat: BREZNIK, Janez, DUHOVNIK, Janez. Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) : s komentarjem : s komentarjem. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2005. 837 str. ISBN 86-7061-386-7. [COBISS.SI-ID 220196352]


Tipologija: 2.02 Strokovna monografija
COBISS ID 220196352 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56