Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 220283904 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Pisec recenzij
Leto: 2005
Citat: STANEK, Marjan, TURK, Goran. Statika I : [univerzitetni učbenik]. 2. popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2005. VI, 329 str., ilustr. ISBN 961-6167-76-6. [COBISS.SI-ID 220283904]
Tipologija: Pisec recenzij
COBISS ID 220283904 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56