Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 221486848 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter KANTE // 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
Leto: 2005
Citat: BON KLANJŠČEK, Mirjam, KANTE, Peter, PARAVAN, Dejan. Zbirka odgovorov na ustna vprašanja iz maturitetnega kataloga za matematiko. 7. dopolnjena izd. Nova Gorica: Bomi, 2005. 126 str., ilustr. ISBN 961-90764-5-1. [COBISS.SI-ID 221486848]


Tipologija: 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
COBISS ID 221486848 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56