Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2220549 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.02 Strokovna monografija
Leto: 1982
Citat: FAJFAR, Peter. Primerjava numeričnih in eksperimentalnih rezulatov na lastna nihanja treh armiranobetonskih zgradb. Ljubljana: FAGG, IKPIR, 1982. [COBISS.SI-ID 2220549]
Tipologija: 2.02 Strokovna monografija
COBISS ID 2220549 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56