Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2220641 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2003
Citat: BEVK, Ivan. Vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti pri proizvodnji in vgrajevanju betona : diplomska naloga. Ljubljana: [I. Bevk], 2003. 206 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2220641]


Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2220641 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56