Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 222924032 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Aleš MIHELIČ // 1.22 Objavljeni intervju
Leto: 2004
Citat: MIHELIČ, Aleš. Več denarja za razvoj tudi od gospodarstva. Podjetnik. [Tiskana izd.], avg. 2004, letn. 13, št. 8, str. 10-11+13. [COBISS.SI-ID 222924032]
Tipologija: 1.22 Objavljeni intervju
COBISS ID 222924032 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56