Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2235233 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1990
Citat: DUHOVNIK, Janez. Stanje evropskih standardov osnove projektiranja konstrukcij (EN 1990) in vplivi na konstrukcije (EN 1991) = State-of-the-art of the European standards basis of structural design (EN 1990) and actions on structures (EN 1991). Gradb. vestn., januar 2004, letn. 53, št. 1, str. 14-16, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2235233]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 2235233 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57