Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 223564 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.21 Polemika, diskusijski prispevek
Leto: 1996
Citat: FAJFAR, Peter. Z vsemi močmi proti nevarni tendenci razvrednotenja znanja : Ljubljanaska univerza v obdobju prehoda. Delo (Ljubl.), 11.XII.1996, let. 38, št. 286, str. 11. [COBISS.SI-ID 223564]
Tipologija: 1.21 Polemika, diskusijski prispevek
COBISS ID 223564 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56