Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 224275200 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 2004
Citat: LAPAJNE, Janez. Potres 12. julija 2004 v Zgornjem Posočju in karta potresne nevarnosti - vpliv zmanjšanja potresne odpornosti in usmerjenosti pretrga = Earthquake of July 12, 2004 in Posočje and seismic hayard map - the influence of seismic resistance reduction and rupture directivity. Ujma (Ljublj.), 2005, št. 19, str. 74-81, ilustr. [COBISS.SI-ID 224275200]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 224275200 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56