Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 224351 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2000
Citat: TURK, Radomir, PERUŠ, Iztok, NARDIN, Vladimir. Prediction of the hot formability using CAE-neural network-like system = Napovedovanje toplotne preoblikovalnosti z uporabo CAE-nevronskih mrež. RMZ-mater. geoenviron., 2000, let. 47, t. 3-4, str. 395-405.
Povzetek: Application of an intelligent, neural-like system for modelling the physical phenomena in material science is presented. After a brief introduction and description of the modelling the physical phenomena, the theoretical background, which stems from the probabilistic approach, is presented. This is followed by the presentation of two typical applications: (1) mathematical description of yield stress curves, and (2) prediction of the plasticity limit. The obtained results show that the method, presented in the paper, is a powerful tool, and it can be applied directly to the other problems in material science (e. g. materials testing support, mathematical simulation of materials forming process).

V tem članku je predstavljena uporaba nevronskih mrež pri modeliranju fizikalnih pojavov pri plastični deformaciji kovinskih materialov. Po kratkem uvodu in opisu modliranjakrivulj tečenje so predstavljene teoretične osnove nevronskih mrež. Temu sledi predstavitev dveh tipičnih primerov uporabe: (1) matematičen vpis krivulj tečenja, in (2) napovedovanje mejne plastičnosti. Predstavljeni rezultati kažejo, da je opisana metoda močno orodje in je uporabna tudi pri reševenju podobnih primerov v raziskovalni praksi ( npr.: podpora pri izvajanju preizkusov, matematičnih simulacij procesov preoblikovanja materialov). [COBISS.SI-ID 224351]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 224351 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56