Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 224991488 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // NERAZPOREJENO
Leto: 2005
Citat: HAREJ, Rok, DUHOVNIK, Janez. Nelinearna analiza armiranobetonskega čašastega temelja. Gradb. vestn., jan. 2005, letn. 54, str. 25-32, ilustr. [COBISS.SI-ID 224991488]

Povzetek: Zahteva za izpis bibliografije je bila poslana z računalnika: 193.2.91.42(193.2.91.42)
Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 28. 4. 2009

Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 224991488 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56