Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 225044992 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matevž DOLENC // 1.04 Strokovni članek
Žiga TURK // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2005
Citat: PETRINJA, Etiel, TURK, Žiga, DOLENC, Matevž. Uporaba ogrodij za vzpostavljanje virtualnih organizacij. Gradb. vestn., maj 2005, letn. 54, str. 124-132, ilustr. [COBISS.SI-ID 225044992]


Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 225044992 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56