Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 225047296 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 2005
Citat: ŠKET MOTNIKAR, Barbara, LAPAJNE, Janez. Negotovost verjetnostne ocene potresne nevarnosti pomembnih objektov. Gradb. vestn., jun. 2005, letn. 54, str. 143-150, ilustr. [COBISS.SI-ID 225047296]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 225047296 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56