Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 225059584 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tomo CEROVŠEK // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2005
Citat: CEROVŠEK, Tomo. Informacijski modeli zgradb in standardizacija : razvoj in uporaba ISO STEP, CIS2 in IFC. Gradb. vestn., avg. 2005, letn. 54, str. 190-208, ilustr. [COBISS.SI-ID 225059584]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 225059584 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57