Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 225067520 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 2005
Citat: LAPAJNE, Janez. Potresno tveganje pri pomembnih objektih v Sloveniji. Gradb. vestn., okt. 2005, letn. 54, str. 255-259. [COBISS.SI-ID 225067520]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 225067520 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56