Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 225120768 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // Kartograf
Leto: 2006
Citat: BERTALANIČ, Renato, DOLINAR, Mojca, GREGORIČ, Gregor, HERLEC, Uroš, HORVAT, Bogdan, JERMAN, Jure, JERNEJC KODRIČ, Mojca, JERŠEK, Barbara, JERŠEK, Miha, KUNAVER, Jurij, MATAJC, Iztok, RAKOVEC, Jože, SKET, Boris, STOPAR, David, SUŠNIK, Andreja, TOME, Staša, VIDRIH, Renato, ŽUST, Ana, JERŠEK, Miha (ur.), TOME, Staša (ur.), VIDRIH, Renato (ur.), GREGORIČ, Gregor (ur.). Kaj spreminja svet. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije: Agencija RS za okolje, 2006. 149 str., ilustr., zvd. ISBN 961-6367-14-5. [COBISS.SI-ID 225120768]


Tipologija: Kartograf
COBISS ID 225120768 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56