Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2259553 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Mentor pri diplomskih delih
Tomo CEROVŠEK // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 2004
Citat: ŠULIGOJ, Gregor. Prevod standarda prEN 1991-1-3 in možnosti elektronske objave v XML in hipertekstu : diplomska naloga. Ljubljana: [G. Šuligoj], 2004. 53 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2259553]
Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2259553 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal kgkn-sumrada1.fgg1.uni-lj.si 2009/06/10 13:53