Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2259809 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2004
Citat: KLEMENC, Tilen. Študija pritiskov zemljine na vkopane armiranopoliestrske jaške pri različnih pogojih vgradnje : diplomska naloga. Ljubljana: [T. Klemenc], 2004. 82 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2259809]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2259809 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56