Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2262916 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2009
Citat: KOREN, David, KUŠAR, Jože, KILAR, Vojko. Obnašanje kladnih konstrukcij pri potresni obtežbi : analiza na primeru obnovljenih "Vorenčevih svisli" na planini Uskovnica = Seismic behaviour of log structures : analysis case of refurbished hayloft "Vorenčeve svisli" on The Uskovnica mountain. Les (Ljublj.), 2009, letn. 61, št. 2, str. 54-62, ilustr.
Povzetek: Gradnja kladnih zgradb je verjetno najstarejša gradbena tehnika v alpskem prostoru, Skandinaviji ter vzhodni Evropi, na področjih, kjer prevladujejo iglasti gozdovi. Predmet raziskave je obnašanje kladnih zgradb pod vplivom dinamične obtežbe, ki jo predstavlja potres. Odziv kladnih konstrukcij iz lesenih brun je na horizontalno obtežbo specifičen, saj se strižne sile prenašajo preko posebnega strižnega mehanizma v rokodelsko izvedenih vogalnih stikih. Prispevek prikazuje matematično modeliranje vogalnih stikov brun in rezultate dinamične analize za izbran primer enostavne kladne stavbe, pri kateri bruna med seboj povezuje le sila teže. Rezultati kažejo, da je obnasanje konstrukcije sicer dobro, vendar odvisno od kvalitete izvedbe stikov. V primeru nenatančne izvedbe in večjih rez med bruni lahko pri močnih potresih ob pomanjkanju vertikalnih sidrnih vezi pride celo do izgube kontakta v vertikalni smeri in posledične porušitve celotne konstrukcije.

Building of log structures is probably the oldest building technique in Alpine area, Scandinavia and Eastern Europe in the regions where coniferous forests prevail. The research examines the seismic behaviour of log buildings. Response of log buildings made of wooden balks is specific in the case of horizontal load, because the special shear transfer through handmade corner joint connections. The paper presents the mathematical modelling of wooden balk shear connections and the results of dynamic analysis for selected example of simple log building where balks are connected only by gravity forces. The results show a favourable seismic behaviour which however depends on quality of connection details. In the case of imprecise manufacturing and bigger gaps in connections we can even observe the loss of vertical contact between balks for strong earthguakes, which could lead to failure of the whole structure. [COBISS.SI-ID 2262916]


Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 2262916 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56