Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 22647808 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Urednik
Leto: 1987
Citat: DUHOVNIK, Janez (ur.). RAČUNALNIK v gradbenem inženirstvu : raziskovalni projekt. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, VTOZD GG, IKPIR, 1987. 13 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 22647808]
Tipologija: Urednik
COBISS ID 22647808 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56