Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 226775552 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Pisec recenzij
Leto: 2006
Citat: ZADNIK, Branko. Fenomen žleda in njegov vpliv na objekte za prenos električne energije : univerzitetni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2006. 55 str., 8 pril., ilustr. ISBN 961-6167-81-2. [COBISS.SI-ID 226775552]
Tipologija: Pisec recenzij
COBISS ID 226775552 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56