Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 227840768 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter KANTE // NERAZPOREJENO
Leto: 2006
Citat: BON KLANJŠČEK, Mirjam, KANTE, Peter, PARAVAN, Dejan. Zbirka odgovorov na ustna vprašanja iz maturitetnega kataloga za matematiko : zbirka nalog za matematiko v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja. 8. dopolnjena izd. Nova Gorica: Bomi, 2006. 126 str., ilustr. ISBN 961-90764-6-X. [COBISS.SI-ID 227840768]

Povzetek: Zahteva za izpis bibliografije je bila poslana z računalnika: 193.2.91.42(193.2.91.42)
Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 28. 4. 2009

Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 227840768 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56