Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2285015 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.16 Poglavje ali samostojni sestavek v znanstveni knjigi
Leto: 2006
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Razvoj IKT kompetenc med "generičnim" in "predmetno-specifičnim" znanjem : raziskovalni pristop pri strokovnem razvoju učitelja v spletni skupnosti praktikov. V: CENCIČ, Majda. Raziskovalni pogledi na razvijanje pedagoške prakse, Izbrana pedagoška področja, (Partnerstvo fakultet in šol v letih 2006 in 2007). Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, 2007, str. 79-101. [COBISS.SI-ID 2285015]
Tipologija: 1.16 Poglavje ali samostojni sestavek v znanstveni knjigi
COBISS ID 2285015 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56