Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 22869037 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.25 Drugi članki ali sestavki
Leto: 2004
Citat: FAJFAR, Peter. Janez Levec. Letop. Slov. akad. znan. umet., 2004, knj. 54: 2003, str. 114-116, portret. [COBISS.SI-ID 22869037]
Tipologija: 1.25 Drugi članki ali sestavki
COBISS ID 22869037 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57