Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 22873389 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.25 Drugi članki ali sestavki
Leto: 1922
Citat: FAJFAR, Peter. Ludvik Gyergyek (1922-2003). Letop. Slov. akad. znan. umet., 2004, knj. 54: 2003, str. 176-179, portret. [COBISS.SI-ID 22873389]
Tipologija: 1.25 Drugi članki ali sestavki
COBISS ID 22873389 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56