Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 22877741 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.25 Drugi članki ali sestavki
Leto: 2004
Citat: FAJFAR, Peter. Razred za matematične, fizikalne, kemijske in tehniške vede. Letop. Slov. akad. znan. umet., 2004, knj. 54: 2003, str. 215-216. [COBISS.SI-ID 22877741]
Tipologija: 1.25 Drugi članki ali sestavki
COBISS ID 22877741 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56