Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2289623 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.17 Poglavje ali samostojni sestavek v strokovni knjigi
Leto: 2006
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Raziskovanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v vrtcu in šoli. V: CENCIČ, Majda (ur.), COTIČ, Mara (ur.), ISTENIČ STARČIČ, Andreja (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.). Raziskovalni pogledi na razvijanje pedagoške prakse, Primeri raziskav strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, (Partnerstvo fakultet in šol v letih 2006 in 2007). Koper: Pedagoška fakulteta, 2007, str. 379-380. [COBISS.SI-ID 2289623]


Tipologija: 1.17 Poglavje ali samostojni sestavek v strokovni knjigi
COBISS ID 2289623 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56