Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 229308672 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 2006
Citat: LAPAJNE, Janez. Posodabljanje kart potresne nevarnosti = Updating of seismic hazard maps. Ujma (Ljublj.), 2006, št. 20, str. 188-194. [COBISS.SI-ID 229308672]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 229308672 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56