Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 229309440 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 2006
Citat: LAPAJNE, Janez. Karte potresne nevarnosti za uporabo v civilni zaščiti = Seismic hazard maps for application in civil defense. Ujma (Ljublj.), 2006, št. 20, str. 195-198. [COBISS.SI-ID 229309440]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 229309440 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56