Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 229340416 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 2006
Citat: LAPAJNE, Janez. Strokovna beseda - cunami, epicenter in hipocenter. Ujma (Ljublj.), 2006, št. 20, str. 336-337. [COBISS.SI-ID 229340416]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 229340416 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56