Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 229383680 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2006
Citat: BERNIK, France, BOGATAJ, Janez, BRVAR, Andrej, GEISTER, Iztok, GRANDA, Stane, JAMBREK, Peter, KOMEL, Dean, LEBIČ, Lojze, MAKAROVIČ, Matej, ROTOVNIK, Mitja, RUKAVINA, Vladimir, ŠTUHEC, Ivan, TRONTELJ, Jože, TURK, Žiga, ZAJC, Dane, ZAKRAJŠEK, Srečo, ZORN, Aleksander, GUSTINČIČ, Jadranka (ur.). Strateški svet za kulturo, izobraževanje in znanost : od identitete do davkov : razprave. Ljubljana: Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, 2006. 415 str., fotogr. ISBN 961-238-817-2. ISBN 978-961-238-817-1. [COBISS.SI-ID 229383680]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 229383680 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56