Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2299489 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2004
Citat: FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana. Distance learning of structural engineering supported by information technology. V: BEZJAK, Jožica (ur.). Technical creativity in school's curricula with the form of project learning "From idea to the product" : from the kindergarten to the technical faculty : proceedings : 2nd international science symposium : od vrtca do fakultetnega tehniškega študija : zbornik prispevkov : 2. mednarodni znanstveni posvet, 21-23. April, 2004, Portorož, Slovenia. Ljubljana: Faculty of Education: = Pedagoška fakulteta: Somaru, 2004, str. 107-112. [COBISS.SI-ID 2299489]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 2299489 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56