Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 23121664 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Urednik
Leto: 1991
Citat: DUHOVNIK, Janez (ur.). Uporaba računalnika v gradbeništvu : zbornik posvetovanja na mednarodnem sejmu gradbeništva in gradbenih materialov v Gornji Radgoni aprila 1991. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, VTOZD GG, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1991. 110 str., ilustr. ISBN 86-80223-15-8. [COBISS.SI-ID 23121664]
Tipologija: Urednik
COBISS ID 23121664 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56