Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 23144448 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 1991
Citat: LAPAJNE, Janez. Slovenska seizmologija med NE Krško in HE Golica. Delo (Ljubl.), 33, št.54 (6.III.1991), str.14; št.60 (13.III.1991), str.15, št.66 (20.III.1991), str.15; 72 (27.III.1991), str.13. [COBISS.SI-ID 23144448]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 23144448 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57