Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 233272320 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 2007
Citat: LAPAJNE, Janez. Ali potresi resnično ne povzročajo cunamijev?. Delo (Ljubl.), 5. apr. 2007, leto 49, št. 79, str. 20, ilustr. [COBISS.SI-ID 233272320]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 233272320 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56