Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2333281 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2003
Citat: LAPAJNE, Janez, ŠKET MOTNIKAR, Barbara, ZUPANČIČ, Polona. Probabilistic seismic hazard assessment methodology for distributed seismicity. Bull. Seismol. Soc. Am., 2003, vol. 93, no. 6, str. 2502-2515, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2333281]


Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 2333281 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56