Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2345825 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2004
Citat: SMODIŠ, Boris. Elektronsko poslovanje v gradbeništvu : diplomska naloga. Ljubljana: [B. Smodiš], 2004. 66 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2345825]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2345825 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56