Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 23479597 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2004
Citat: TURK, Žiga, ŽURA, Marijan. Študija upravičenosti vzpostavitve elektronskega sistema cestninjenja v prostem prometnem toku : končno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Prometnotehniški inštitut: Logina: Inštitut za projektni management in informacijsko tehnologijo, IPMIT, 2004. 239 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 23479597]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 23479597 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56