Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2350433 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.04 Strokovni članek
Tomo CEROVŠEK // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2004
Citat: ŠULIGOJ, Gregor, DUHOVNIK, Janez, CEROVŠEK, Tomo. Elektronska objava standardov = Electronic publication of standards. Gradb. vestn., maj 2004, letn. 53, št. 5, str. 113-123, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2350433]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 2350433 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56