Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 235178240 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // Urednik
Leto: 2006
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja (ur.). Zagotavljanje profesionalnega razvoja učitelja/vzgojitelja, podprtega z IKT : partnerstvo fakultet in šol v letih 2006 in 2007 : znanstveni in strokovni posvet, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper, 27. september 2007 = Ensuring the ICT-supported teachers' professional development : partnership between faculties and schools in years 2006 and 2007 : science and professional conference, University of Primorska, Faculty of Education Koper, September 27th, 2007. Koper: Pedagoška fakulteta, 2007. 31 str. ISBN 978-961-6528-72-6. [COBISS.SI-ID 235178240]
Tipologija: Urednik
COBISS ID 235178240 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56