Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 235532544 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 2.01 Znanstvena monografija
Leto: 2007
Citat: VONTA, Tatjana, RUTAR, Sonja, ISTENIČ STARČIČ, Andreja, BOROTA, Bogdana. Mentorstvo v profesionalnem razvoju učitelja in vzgojitelja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2007. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-6528-74-0. [COBISS.SI-ID 235532544]


Tipologija: 2.01 Znanstvena monografija
COBISS ID 235532544 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56