Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2355809 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1992
Citat: SLANC, Katja. Primerjava EUROCODE 2: slovenskega predstandarda SIST ENV 1992-1-1 (april 1999) in evropskega standarda prEN 19982-1-1 (april 2002) : diplomska naloga. Ljubljana: [K. Slanc], 2004. 123 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2355809]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2355809 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56