Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 236098816 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 2.03 Univerzitetni učbenik
Leto: 2008
Citat: KILAR, Vojko. Osnove konstrukcij : učbenik za študente industrijskega oblikovanja in arhitekture. V Ljubljani: Fakulteta za arhitekturo, 2008. 129 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6160-80-3. [COBISS.SI-ID 236098816]


Tipologija: 2.03 Univerzitetni učbenik
COBISS ID 236098816 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56