Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2365537 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Karmen POLJANŠEK // 2.09 Magistrsko delo
Peter FAJFAR // Mentor pri magistrskih delih
Leto: 2004
Citat: POLJANŠEK, Karmen. Vpliv temeljnih tal na potresno obtežbo in odziv konstrukcije : magistrska naloga. Ljubljana: [K. Poljanšek], 2004. XI, 132 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2365537]


Tipologija: Mentor pri magistrskih delih
COBISS ID 2365537 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56