Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 237179904 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // Avtor dodatnega besedila
Leto: 2008
Citat: HENČIČ, Peter. Varnost na gradbiščih : seminarsko gradivo za strokovne izpite. Ljubljana: Inženirska zbornica Slovenije, 2008. 112 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6724-01-2. [COBISS.SI-ID 237179904]


Tipologija: Avtor dodatnega besedila
COBISS ID 237179904 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57