Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2377057 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jaka ZEVNIK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Matej FISCHINGER // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Peter KANTE // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2004
Citat: ISAKOVIĆ, Tatjana, FISCHINGER, Matej, KANTE, Peter, ZEVNIK, Jaka. Modelling for nonlinear seismic response of reinforced concrete bridges. V: STIPANIĆ, Bratislav (ur.). Bridges in Danube basin : proceedings of the 5th International Conference on Bridges across the Danube 2004, Novi Sad, Serbia and Montenegro, 24-26 June 2004. Vol. 2. Novi Sad: Euro Gardi Group, 2004, str. 123-132, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2377057]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 2377057 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56