Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2377569 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tatjana ISAKOVIĆ // 3.14 Predavanje na tuji univerzi ali inštitutu
Leto: 2004
Citat: ISAKOVIĆ, Tatjana. Metode za seizmičku analizu viadukta. Beograd, 2004. [COBISS.SI-ID 2377569]
Tipologija: 3.14 Predavanje na tuji univerzi ali inštitutu
COBISS ID 2377569 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56