Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 238076416 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // Fotograf
Leto: 2008
Citat: VIDRIH, Renato. Potresna dejavnost Zgornjega Posočja = Seismic activity of the Upper Posočje Area. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za seizmologijo in geologijo, 2008. 509 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6024-40-2. [COBISS.SI-ID 238076416]


Tipologija: Fotograf
COBISS ID 238076416 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56