Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 238273792 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jaka ZEVNIK // NERAZPOREJENO
Leto: 2006
Citat: ŽALOHAR, Jure, ZEVNIK, Jaka. Miocenske plasti v Tunjiškem gričevju. Kamniški zb., 2006, 18, str. 289-301, ilustr. [COBISS.SI-ID 238273792]

Povzetek: Zahteva za izpis bibliografije je bila poslana z računalnika: 193.2.91.42(193.2.91.42)
Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 28. 4. 2009

Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 238273792 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56