Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 23874349 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.25 Drugi članki ali sestavki
Leto: 2005
Citat: FAJFAR, Peter. Razred za matematične, fizikalne, kemijske in tehniške vede. Letop. Slov. akad. znan. umet., 2005, knj. 55: 2004, str. 160-162. [COBISS.SI-ID 23874349]
Tipologija: 1.25 Drugi članki ali sestavki
COBISS ID 23874349 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56